CLP-aikataulut ja siirtymäajat

Aineet ja seokset tulee luokitella, merkitä ja pakata CLP-asetuksen mukaisesti. Aineille CLP-asetusta on sovellettu joulukuusta 2010 ja seoksille kesäkuusta 2015. Markkinoilla saa kuitenkin olla väistyvän tavan mukaan merkittyjä ja pakattuja seoksia 1.6.2017 asti, jos ne on saatettu markkinoille ennen 1.6.2015.

Käyttöturvallisuustiedotteissa voi aineille näkyä vielä väistyvä luokitus CLP-luokituksen lisäksi tai seokselle pelkkä väistyvä luokitus toukokuun 2017 loppuun saakka, jos käyttöturvallisuustiedote on toimitettu ennen kesäkuuta 2015. Käyttöturvallisuustiedotteet tuli laatia EU-asetuksen 453/2010 mukaisesti ennen kesäkuuta 2015, minkä jälkeen on siirrytty noudattamaan EU-asetusta 2015/830.

 

Päivitetty 15.9.2015