Aikataulu

Rekisteröintien aikataulu

Vaiheittain rekisteröitäville esirekisteröidyille aineille sovelletaan rekisteröintivaatimuksia vaiheittain. Vaiheittainen rekisteröinti on mahdollista olemassa oleville aineille, sekä niille aineille, joita on valmistettu vähintään kerran 1.6.1992 - 1.6.2007 välisenä aikana, mutta ei ole tuolloin saatettu markkinoille. Vaiheittainen rekisteröinti tapahtuu porrastetusti kolmessa vaiheessa niin, että suuret tonnimäärät sekä suurempaa huolta aiheuttavat aineet on rekisteröitävä ensin. 

pdf rekisteröintien aikataulusta

 

Koko REACH-asetuksen aikataulu

REACH-asetuksen menettelyt ovat käynnistyneet 1.6.2008 alkaen niin, että ne tulevat vähitellen voimaan täydessä laajuudessaan 10 vuoden kuluessa.

Tähän REACH-asetuksen aikatauluun on merkittynä asetuksen eri osastojen voimaantulopäivämäärät, sekä yritysten ja viranomaisten velvoitteiden määräaikoja. Lisäksi taulukossa on merkittynä milloin vanhan lainsäädännön asetukset ja direktiivit kumoutuvat.