• Tekstikoko aaa

Tiedotteet

Haku
Edellinen 1 2 3 4 5  ... Seuraava 
PäiväOtsikko
18.8.2017 Tuholaistorjujan tutkinto ja koulutus syyskuussa
Seuraava tuholaistorjujan koulutus ja kirjallinen koe järjestetään Koulutuskeskus Salpauksessa Lahdessa 13-14.9 ja 27-28.9.2017. Katso lisätietoja ...
11.8.2017 IUCLID-pilvipalvelu PK-yritysten käytettävissä
Kemikaalien tiedonhallintaan tarkoitetusta IUCLID-työkalusta on nyt käytettävissä pilviversio. IUCLID-pilvipalvelussa REACH-rekisteröinnin valmiste...
9.8.2017 Kandidaattilistaa päivitetty ftalaattien osalta
Euroopan komissio on todennut seuraavilla jo lupamenettelyn kandidaattilistalla olevilla ftalaateilla olevan muiden vaikutusten lisäksi hormonitoim...
5.7.2017 Aineet esineissä ohje on päivitetty
ECHA on julkaissut päivitetyn Esineissä olevien aineiden vaatimuksia koskevat toimintaohjeet. Se selkiyttää yritysten tiedottamis- ja ilmoittamisve...
19.6.2017 Yksi uusi aine kandidaattilistalle, bisfenoli A:lle päivitys
EU:n jäsenmaiden komitea on sopinut seuraavien aineiden tunnistamisesta erityistä huolta aiheuttaviksi: bisfenoli A (BPA) perfluoriheksaani-1-sulfo...
19.6.2017 12 ainetta lisätty lupamenettelyyn
EU:n virallisessa lehdessä 14.6.2017 on julkaistu asetus (EU) 2017/999, jossa on lueteltu 12 erityistä huolta aiheuttavaa ainetta REACH-asetuksen l...
29.5.2017 ECHA julkaissut ohjeistusta nanomuotojen REACH-rekisteröintiin
ECHA on julkaissut viisi dokumenttiä nanomuotojen rekisteröintiin, kaksi uutta sekä kolme päivitettyä dokumenttiä. Julkaistut dokumentit koskien ti...
15.3.2017 Glyfosaattia ei luokitella syöpävaaralliseksi
ECHAn riskinarviointikomitea (RAC) on päätynyt säilyttämään glyfosaatin nykyisen yhdenmukaistetun luokituksen. Saatavilla oleva tieteellinen näyttö...
10.3.2017 Erityistä huolta aiheuttavia aineita ehdotetaan 2 lisää - kommentointimahdollisuus
Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) ehdottaa kahden aineen määrittelemistä ns. erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi (SVHC). Mikäli ehdotukset hyväk...
10.3.2017 ECHA ehdottaa 7 ainetta luvanvaraiseksi - kommentointimahdollisuus
Euroopan kemikaalivirasto on julkaissut ehdotuksen 7 erityistä huolta aiheuttavan aineen lisäämisestä luvanvaraisten aineiden listalle REACH-liitte...
Edellinen 1 2 3 4 5  ... Seuraava 
Päivitetty 22.8.2013