• Tekstikoko aaa

Tiedotteet

Haku
Edellinen 1 2 3 4 5  ... Seuraava 
PäiväOtsikko
30.6.2016 REACH 2018 - kemikaalineuvonta järjestää yritystapaamisia
REACH-asetuksen mukainen, vaiheittaisen rekisteröinnin viimeinen määräaika on 31.5.2018. Määräaika koskee sinua, jos olet esirekisteröinyt aineita,...
29.6.2016 Rajoitusehdotukset ftalaateille ja polyfluorioktyylitrialkoksisilaaneille - kommentointimahdollisuus
Bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatille (DEHP), dibutyyliftalaatille (DBP), di-isobutyyliftalaatille (DIBP) ja bentsyylibutyyliftalaatille (BBP) sekä (3,3...
28.6.2016 Uusi erityistä huolta aiheuttava aine lisätty kandidaattilistalle
Euroopan kemikaalivirasto on täydentänyt lupamenettelyn kandidaattilistaa yhdellä uudella erityistä huolta aiheuttavalla aineella (SVHC-aineella). ...
13.6.2016 Kemikaalien käyttäjät: varmistakaa että toimittajat rekisteröivät aineet ajoissa
Kemikaalien turvallinen käyttö perustuu toimittajilta saatuihin ohjeisiin. Varmista että yrityksen toiminnan kannalta tärkeät aineet rekisteröidään...
8.6.2016 Kevennetyt REACH-tietovaatimukset pienten tonnimäärien vähäriskisille aineille
REACH-asetuksen liite III esittää perusteet, joiden täyttyessä 1-10 tonnia vuodessa valmistetut tai maahantuodut aineet tulee testata kaikkien tiet...
8.6.2016 REACH-asetuksen testausvaatimuksia on muutettu - eläinkokeita vähemmän
REACH-asetuksen liitteet VII ja VIII koskien vaatimuksia ihon syöpymisen/ihoärsytyksen, vakavan silmävaurion/silmien ärtymisen, välittömän myrkylli...
8.6.2016 Uudet versiot REACH-IT:sta ja Chesarista 21.6.2016
Asiakirjojen toimitukseen ja kommunikointiin tarkoitettu REACH-IT päivitetään 21.6.2016. Tätä ennen järjestelmä on suljettu viikon ajan alkaen ilta...
10.5.2016 Uusia kysymys-vastaus –pareja rajoituksista
ECHA on yhteistyössä komission kanssa valmistellut kahdeksan uutta kysymys-vastaus –paria rajoituksista tai täydentänyt jo olemassa olevia pareja. ...
9.5.2016 Käyttökartat jatkokäyttäjille ja rekisteröijille – osallistu verkkoseminaariin
Käyttökarttojen (use maps) avulla rekisteröijät voivat tuottaa jatkokäyttäjille oleellista ja todenmukaista tietoa turvallisen käytön olosuhteista ...
2.5.2016 IUCLID 6 nyt saatavilla
Uusi versio IUCLIDista on nyt saatavilla. Myös ohjeet ja IUCLIDin lisäosat on päivitetty. IUCLID 6:n uusissa ominaisuuksissa on ottettu huomioon RE...
Edellinen 1 2 3 4 5  ... Seuraava 
Päivitetty 22.8.2013