• Tekstikoko aaa

CLP

Haku
Edellinen 1 2 3 Seuraava 
PäiväOtsikko
15.3.2017 Glyfosaattia ei luokitella syöpävaaralliseksi
ECHAn riskinarviointikomitea (RAC) on päätynyt säilyttämään glyfosaatin nykyisen yhdenmukaistetun luokituksen. Saatavilla oleva tieteellinen näyttö...
4.2.2015 Liukenevien pyykinpesuainekapseleiden pakkauksia ja merkintöjä koskeva muutos CLP-asetukseen
Euroopan unionin virallisessa lehdessä on julkaistu seuraava asetus, jolla muutetaan CLP-asetuksen (EY) N:o 1272/2008 35 artiklan 2 kohdan toista a...
26.8.2014 Esite ja seminaari seosten luokituksesta
Kemikaalineuvonta on julkaissut yleisesitteen seosten CLP-luokituksesta, josta löytyy tietoa vaaraluokista, luokituksen määrittämisestä sekä merkin...
10.4.2014 Kommentoitavana yhdenmukaistettu luokitusehdotus di-isobutyyliftalaatille
Di-isobutyyliftalaatin yhdenmukaistettuun luokitukseen ehdotetaan muutosta. Erityisiä pitoisuusrajoja ehdotetaan poistettavaksi lisääntymisvaaralli...
21.3.2014 Yhdenmukaisettu luokitusehdotus kasvinsuojeluaine triflumitsolille - kommentointimahdollisuus
Kasvinsuojeluaineena käytettävälle triflumitsolille on ehdotettu yhdenmukaistettua luokitusta sekä terveys- että ympäristövaarojen osalta. Luokitus...
10.3.2014 Yhdenmukaistettu luokitusehdotus E-lasikuidulle, lasikuidulle ja disykloheksyyliftalaatille - kommentointimahdollisuus
Yhdenmukaistettua luokitusta on ehdotettu E-lasikuidulle, lasikuidulle ja disykloheksyyliftalaatille. E-lasikuidulle ja lasikuidulle ehdotetaan yhd...
4.3.2014 Yhdenmukaistettu luokitusehdotus tiaklopridille, tert-butyyli-hydroperoksidille ja kloraloosille
Yhdenmukaistettua luokitusta on ehdotettu kasvinsuojelussa sekä biosidituotteissa käytetylle tiaklopridille ja teollisuuskemikaalille tert-butyyli-...
20.12.2013 Yhdenmukaistettu luokitusehdotus 15 aineelle - kommentointimahdollisuus
Yhdenmukaistettua luokitusta ehdotetaan 15 aineelle. Ehdotukset ovat julkisessa kuulemisessa ECHAn sivuilla. ECHAn riskinarviointikomitea (RAC) ott...
5.12.2013 Päivitetyt ohjeet CLP-kriteerien soveltamisesta julkaistu
CLP-kriteerien soveltamisohjeen osa 2 fysikaalisista vaaroista sekä osa 3 terveysvaaroista on päivitetty vastaamaan CLP-asetuksen toisen ja neljänn...
2.12.2013 Yhdenmukaistettu luokitusehdotus 2-(4-tert-butyylibentsyyli) propionialdehydille, 1,2-diklooripropaanille ja 3,7-dimetyyliokta-2,6-dieeni-nitriilille - kommentointimahdollisuus
Pääasiassa hajusteena käytettävälle 2-(4-tert-butyylibentsyyli) propionialdehydille on ehdotettu yhdenmukaistettua luokitusta lisääntymiselle vaara...
Edellinen 1 2 3 Seuraava 
Päivitetty 29.10.2013