• Tekstikoko aaa

Kommentoitavana yhdenmukaistettu luokitusehdotus di-isobutyyliftalaatille

10.4.2014

Di-isobutyyliftalaatin yhdenmukaistettuun luokitukseen ehdotetaan muutosta. Erityisiä pitoisuusrajoja ehdotetaan poistettavaksi lisääntymisvaarallisuuden osalta. Tätä ehdotusta voi kommentoida 9.5.2014 asti.

ECHAn riskinarviointikomitea (RAC) ottaa kommentit huomioon laatiessaan mielipidettään ehdotuksesta komissiolle, joka päättää aineiden harmonisoiduista luokituksista ja merkinnöistä.

ECHAn uutiskirje 26.3.2014
Julkisessa kuulemisessa olevat luokitusehdotukset ECHAn sivuilla