• Tekstikoko aaa

REACH

Haku
Edellinen 1 2 3 4 5  ... Seuraava 
PäiväOtsikko
17.11.2016 ECHA ehdottaa yhdeksää ainetta luvanvaraiseksi
ECHA ehdottaa Euroopan komissiolle 9 erityistä huolta aiheuttavan aineen (SVHC-aineen) lisäämistä kandidaattilistalta luvanvaraisten aineiden luett...
1.11.2016 Käytännön opas pk-yrityksille REACH-rekisteröinnin tietovaatimuksista
ECHA on julkaissut suomenkielisen käytännön oppaan tietovaatimusten täyttämiseksi, kun määrä on 1-10 tonnia tai 10-100 tonnia. Opas on tarkoitettu ...
3.10.2016 REACH 2018: Valmistele rekisteröintiasiakirjasi tietoteknisessä muodossa
 Edellisissä vaiheissa kerätyt tiedot aineiden tunnistetiedoista, vaaroista, käyttötarkoituksista ja riskeistä on dokumentoitava vakioidussa tieto...
9.9.2016 ECHA kerää näyttöä vaarallisista aineista tatuointiväreissä ja pysyvissä meikeissä
Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) on käynnistänyt julkisen kuulemisen tiedon keräämiseksi tatuointiväreissä ja pysyvissä meikeissä käytettävien aine...
9.9.2016 Erityistä huolta aiheuttavia aineita ehdotetaan 6 lisää - kommentointimahdollisuus
Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) on julkaissut ehdotuksen, jossa esitetään kuuden aineen määrittelemistä ns. erityistä huolta aiheuttaviksi aineiks...
19.7.2016 REACH 2018: Arvioi aineesi osoittaaksesi sen turvallinen käyttö
Saman aineen rekisteröivien yritysten on toimittava yhdessä kerätäkseen ja jakaakseen tietoa käytöistä, vaaroista ja riskeistä osoittaakseen aineen...
30.6.2016 REACH 2018 - kemikaalineuvonta järjestää yritystapaamisia
REACH-asetuksen mukainen, vaiheittaisen rekisteröinnin viimeinen määräaika on 31.5.2018. Määräaika koskee sinua, jos olet esirekisteröinyt aineita,...
29.6.2016 Rajoitusehdotukset ftalaateille ja polyfluorioktyylitrialkoksisilaaneille - kommentointimahdollisuus
Bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatille (DEHP), dibutyyliftalaatille (DBP), di-isobutyyliftalaatille (DIBP) ja bentsyylibutyyliftalaatille (BBP) sekä (3,3...
28.6.2016 Uusi erityistä huolta aiheuttava aine lisätty kandidaattilistalle
Euroopan kemikaalivirasto on täydentänyt lupamenettelyn kandidaattilistaa yhdellä uudella erityistä huolta aiheuttavalla aineella (SVHC-aineella). ...
13.6.2016 Kemikaalien käyttäjät: varmistakaa että toimittajat rekisteröivät aineet ajoissa
Kemikaalien turvallinen käyttö perustuu toimittajilta saatuihin ohjeisiin. Varmista että yrityksen toiminnan kannalta tärkeät aineet rekisteröidään...
Edellinen 1 2 3 4 5  ... Seuraava 
Päivitetty 16.5.2013