• Tekstikoko aaa

REACH

Haku
Edellinen 1 2 3 4 5  ... Seuraava 
PäiväOtsikko
8.6.2016 Kevennetyt REACH-tietovaatimukset pienten tonnimäärien vähäriskisille aineille
REACH-asetuksen liite III esittää perusteet, joiden täyttyessä 1-10 tonnia vuodessa valmistetut tai maahantuodut aineet tulee testata kaikkien tiet...
8.6.2016 REACH-asetuksen testausvaatimuksia on muutettu - eläinkokeita vähemmän
REACH-asetuksen liitteet VII ja VIII koskien vaatimuksia ihon syöpymisen/ihoärsytyksen, vakavan silmävaurion/silmien ärtymisen, välittömän myrkylli...
8.6.2016 Uudet versiot REACH-IT:sta ja Chesarista 21.6.2016
Asiakirjojen toimitukseen ja kommunikointiin tarkoitettu REACH-IT päivitetään 21.6.2016. Tätä ennen järjestelmä on suljettu viikon ajan alkaen ilta...
10.5.2016 Uusia kysymys-vastaus –pareja rajoituksista
ECHA on yhteistyössä komission kanssa valmistellut kahdeksan uutta kysymys-vastaus –paria rajoituksista tai täydentänyt jo olemassa olevia pareja. ...
9.5.2016 Käyttökartat jatkokäyttäjille ja rekisteröijille – osallistu verkkoseminaariin
Käyttökarttojen (use maps) avulla rekisteröijät voivat tuottaa jatkokäyttäjille oleellista ja todenmukaista tietoa turvallisen käytön olosuhteista ...
2.5.2016 IUCLID 6 nyt saatavilla
Uusi versio IUCLIDista on nyt saatavilla. Myös ohjeet ja IUCLIDin lisäosat on päivitetty. IUCLID 6:n uusissa ominaisuuksissa on ottettu huomioon RE...
23.3.2016 Arviointiin otettavien aineiden luettelo päivitetty vuosiksi 2016-18
Kemikaalivirasto (ECHA) on julkaissut 22.3. verkkosivuillaan säännöllisesti päivitettävän yhteisön toimintasuunnitelman (CoRAP) vuosina 2016-2018 a...
7.3.2016 Erityistä huolta aiheuttavia aineita ehdotetaan 4 lisää - kommentointimahdollisuus
Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) on julkaissut ehdotuksen, jossa esitetään neljän aineen määrittelemistä ns. erityistä huolta aiheuttaviksi aineiks...
4.3.2016 Tarkista päärekisteröijän aitous
ECHA on saanut tietoonsa tapauksia, joissa yritykset ovat tarjonneet päärekisteröijän palveluita väärin perustein. Muiden saman aineen rekisteröiji...
1.3.2016 REACH 2018: Tee yhteistyötä tiedon ja sen kustannusten jakamiseksi
Yritysten, jotka rekisteröivät saman aineen, tulee työskennellä yhdessä ainetietojen ja niiden kustannusten jakamisksi. Tämä on yksi REACH-asetukse...
Edellinen 1 2 3 4 5  ... Seuraava 
Päivitetty 16.5.2013