Esitteet ja materiaalit

Näille sivuille on koottu REACH-, CLP- ja biosidiasetukseen liittyviä esitteitä ja laitettu linkkejä verkkoluentoihin ja koulutusaineistoihin sekä Tukesin julkaisemiin yrityksille suunnattuihin sähköisiin uutiskirjeisiin.

Euroopan kemikaaliviraston sivuilla on myös näihin aiheisiin liittyviä hyödyllisiä esitteitä ja oppaita.