• Tekstikoko aaa

Koulutusaineisto

Neuvontapalvelun yleisesitykset REACH- ja CLP-asetuksesta Power Point -muodossa:

Kemikaalineuvottelukunnan seminaari altistumisskenaarioista

Kemikaalineuvottelukunta järjesti 3.12.2015 seminaarin ” REACH altistumisskenaariot - mitä yritysten tulee tietää ja tehdä”. Seminaarin esitykset ovat katsottavissa pdf-muodossa Kemikaalineuvottelukunnan sivuilta

Seminaari aineiden ja seosten luokituksista ja merkinnöistä

Kemikaalineuvottelukunta ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)   järjestivät 23.9.2014 seminaarin aineiden ja seosten luokituksista ja merkinnöistä. Seminaarin esitykset löytyvät kemikaalineuvottelukunnan sivuilta.

Biosidiasetus

Tukes järjesti toiminnanharjoittajille suunnatun koulutustilaisuuden biosidilainsäädännöstä 10. huhtikuuta 2013.

Koulutustilaisuuden esitykset löytyvät täältä.

Kemiaalien varoitusmerkit - materiaali

Vaara! Tunne kemikaalien varoitusmerkit! (2s.), sv, en
Vaara! Tunne kemikaalien varoitusmerkit! (12s.), sv, en
Kemikaalien varoitusmerkit
Varoitusmerkkiviivain
Tietovisa varoitusmerkeistä ECHAn sivuilla
Hannan talo ja piilevät vaarat

Päivitetty 23.8.2016