• Tekstikoko aaa

Hyödyllisiä linkkejä

Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) sivut: http://echa.europa.eu/fi

Euroopan komission yritys- ja teollisuustoiminnan kemikaalisivut: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/index_fi.htm

Kansainväliset kemikaalikortit (ICSC): http://kappa.ttl.fi/kemikaalikortit/

Kemikaalineuvottelukunnan sivut: http://www.kemikaalineuvottelukunta.fi

OECD:n sivut: http://www.oecd.org/

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) sivut: http://www.valvira.fi/

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) sivut: http://www.syke.fi/fi-FI

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) sivut: http://www.tukes.fi

Työsuojeluhallinnon sivut: http://www.tyosuojelu.fi/fi/

Työterveyslaitoksen sivut: http://www.ttl.fi/fi/sivut/default.aspx

WHO:n IPCS-sivut (International Programme on Chemical Safety): http://www.who.int/ipcs/en/

YK:n Euroopan talouskomission UNECEn sivut: http://www.unece.org/unece/welcome.html 

Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu: http://www.ymparisto.fi/fi-FI

 

Päivitetty 28.9.2016