• Tekstikoko aaa

Verkkoluennot

Sosiaali- ja terveysministeriö, ympäristöministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Kemianteollisuus ry ovat yhdessä valmistelleet kolme verkkoluentoa REACH-asetuksesta. Ensimmäisessä luennossa REACH - EU:n uusi kemikaaliasetus selvitetään REACH-asetuksen sisältöä ja vaikutuksia. Toinen luento Koskeeko REACH yritystäni? selvittää REACH-järjestelmän toimeenpanoa ja sen velvoitteita erilaisille yrityksille. Kolmas luento REACH - Aineen esirekisteröinti esittelee REACH-asetuksen mukaiseen esirekisteröintiin liittyviä vaatimuksia ja velvotteita. Luennot on tarkoitettu kemikaaleja valmistaville, maahantuoville ja käyttäville yrityksille. Myös muut asiasta kiinnostuneet saavat niistä yleiskuvan REACH-järjestelmän sisällöstä.

CLP-verkkoluento on sosiaali- ja terveysministeriön, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) sekä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) yhteistyönä tehty verkkoluento EU:n kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevasta asetuksesta (verkkoluennon julkaisun jälkeen kemikaalien tuotevalvontatehtävät on keskitetty Valvirasta ja SYKEstä Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukesiin)). Luennot ovat:

  • CLP-asetuksen tausta, keskeiset periaatteet ja aikataulut
  • CLP-asetuksen terveysluokitus ja -merkinnät
  • CLP-asetuksen fysikaalisten vaarojen mukainen luokitus ja merkinnät
  • CLP-asetuksen ympäristövaaraluokitus ja -merkinnät.

KTT-verkkoluento - Käyttöturvallisuustiedote uudistuu - on sosiaali- ja terveysministeriön ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) yhteistyönä tehty verkkoluento koskien uudistuvaa KT-tiedotetta (verkkoluennon julkaisun jälkeen kemikaalien tuotevalvontatehtävät ovat siirtyneet SYKEstä Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukesiin)). Luento käsittelee KT-tiedotteen laatimista, pääkohtia ja tulevia muutoksia sekä REACH-rekisteröintinumeron ja ainesosien ilmoittamista.

Kemikaalineuvottelukunnan verkkoluento biosidiasetuksesta

Biosidilainsäädäntö on uudistunut EU:ssa. 1.9.2013 voimaan tullut biosidiasetus korvasi vanhan biosididirektiivin ja sen mukaisesti annetut kansalliset säädökset. Kemikaalineuvottelukunnan verkkoluennossa esitellään uuden biosidiasetuksen sisältö ja muutokset biosididirektiivin mukaisiin menettelyihin verrattuna.

Biosidiasetus - mikä muuttuu ?

Päivitetty 28.8.2015