Biosidit

Biosidit ovat kemiallisia aineita, valmisteita tai pieneliöitä, joiden tarkoitus on tuhota, torjua tai tehdä haitattomaksi haitallisia eliöitä, estää niiden vaikutusta tai rajoittaa niiden esiintymistä. Vaikutusmekanismi voi olla mikä tahansa paitsi ainoastaan fysikaalinen tai mekaaninen. Biosideja ovat esimerkiksi ihon ja pintojen desinfiointiaineet, tuholaistorjunta-aineet, teollisuudessa ja teollisuustuotteissa käytettävät säilytys- ja puunsuoja-aineet sekä alusten kiinnittymisenestoaineet. Biosidivalmisteet jaetaan 22 eri valmisteryhmään käyttötarkoituksensa mukaan. Esimerkiksi kasvinsuojeluaineet, lääkevalmisteet, kosmetiikka ja elintarvikkeet tai niiden lisäaineet eivät ole biosideja.

Biosidiasetus eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 528/2012 biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä hyväksyttiin toukokuussa 2012 ja se tuli voimaan 17.7.2012. Asetus korvasi aiemman biosididirektiivin 98/8/EU. Asetusta sovelletaan 1.9.2013 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa ja se on jäsenmaita suoraan sitovaa lainsäädäntöä. Asetusta ei siis toimeenpanna erikseen kansallisessa lainsäädännössä. Kaikki vaatimukset eivät kuitenkaan astu välittömästi voimaan, vaan vasta siirtymäaikojen jälkeen. Biosidiasetus taulukkomuodossa.

Biosidivalmisteiden tulee olla viranomaisten hyväksymiä ennen kuin niitä voidaan myydä, käyttää, tuoda maahan ja varastoida. Desinfioivat biosidit eivät vielä tarvitse ennakkohyväksymistä ennen markkinoille pääsyä Suomessa, vaan niille on haettava lupaa vasta muutamien vuosien kuluttua biosidiasetuksen mukaisesti. Biosidivalmisteissa käytettävien tehoaineiden pitää olla mukana EU:n biosidisia tehoaineita koskevassa arviointiohjelmassa kyseisessä valmisteryhmässä. Uusia biosiditehoaineita sisältäville valmisteille on haettava lupaa ennen ensimmäistä markkinoille saattamista.

Suomessa biosidivalmisteelle haetaan lupaa Tukesilta. Lupaa voi hakea yritys tai sen edustaja, jolla on pysyvä toimipaikka Euroopan yhteisön alueella, Norjassa tai Sveitsissä.

Suomen uusi kemikaalilaki 599/2013 tuli myös voimaan 1.9.2013. Siinä määrätään biosidiasetuksen valvonnasta ja rangaistuksista sekä mm. biosidineuvontapalvelun perustamisesta ja tiettyjen valmisteiden käytön edellytyksenä olevasta pätevyysvaatimuksesta. Uudessa laissa on myös säännökset, jotka koskevat asetuksen siirtymäaikana noudatettavia kansallisia hyväksymismenettelyjä sekä biosididirektiivin menettelyn mukaisesti toimitettujen biosidivalmisteiden hakemusten hyväksymismenettelyjä.

Tiedotteet

Lisää tiedotteita
Päivitetty 11.12.2017