Aikataulut ja siirtymäajat

Kaikkia uuden biosidiasetuksen määräyksiä ja velvoitteita ei alettu soveltaa heti 1.9.2013.

Siirtymäaikoja on asetettu mm. biosidivalmisteille, jotka eivät kuuluneet direktiivin 98/8/EY soveltamisalaan, mutta jotka ovat markkinoilla 1.9.2013. Tällaisia biosidivalmisteita koskevat tehoaineiden lupahakemukset on toimitettava viimeistään 1.9.2016.

Käyttöoikeus tehoaineen tietoaineistoon pitää osoittaa 1.9.2015 mennessä. Euroopan kemikaalivirastolle on ilmoitettava tiedot tehoainetta koskevasta asiakirja-aineistosta 1.9.2013 alkaen.

Käsiteltyjä esineitä koskevat tietyt vaatimukset, mm. jo kielletyksi tulleiden tehoaineiden käyttökielto, astuvat voimaan 1.3.2017.

Suomessa jatketaan vanhoja kansallisia ennakkohyväksymismenettelyjä, kunnes tehoaine on hyväksytty EU-tasolla asetuksen mukaisesti ja valmisteille on haettava asetuksen mukaista lupaa. Tämä koskee puunsuoja-aineita, massa- ja paperiteollisuuden limantorjuntakemikaaleja, antifoulingvalmisteita sekä jyrsijämyrkkyjä, hyönteis- ja punkkimyrkkyjä sekä tuholaistorjuntaan käytettäviä karkotteita (eli PT 14, PT 18 ja PT 19).

Uuden asetuksen siirtymäajat eivät vaikuta olemassa oleviin lupiin.

Päivitetty 14.8.2015