Biosidiasetuksen soveltamisala

Biosidiasetusta sovelletaan biosidivalmisteisiin ja käsiteltyihin esineisiin. Asetus koskee biosidivalmisteiden valmistusta, maahantuontia, markkinoille saattamista sekä käyttöä, ja käsiteltyjen esineiden markkinoille saattamista.

Biosidivalmiste on käyttäjälle toimitettavassa muodossa, koostuu yhdestä tai useammasta tehoaineesta tai sisältää tai tuottaa yhtä tai useampaa tehoainetta. Biosidivalmisteen määritelmä on esitetty asetuksen artiklassa 3 a).

Soveltamisalaan kuuluvat biosidivalmisteet jaetaan 22 valmisteryhmään. Tehoaineista, joita voidaan käyttää biosidivalmisteissa, pidetään yllä luetteloa komission kotisivulla.

Soveltamisalan ulkopuolella

Biosidiasetusta ei sovelleta biosidivalmisteisiin tai käsiteltyihin esineisiin, jotka kuuluvat seuraavia erityisaloja koskevien säädösten soveltamisalaan:

a)  lääkkeitä sisältävät rehut (direktiivi 90/167/ETY)

b)  aktiiviset implantoitavat lääkinnälliset laitteet, lääkinnälliset laitteet, sekä  in vitro-diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet (direktiivi 90/385/ETY, direktiivi 93/42/ETY ja direktiivi 98/79/EY). Edellä mainitut kolme direktiiviä on Suomessa toimeenpantu lailla terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (629/2010).

c)  eläinten ja ihmisten lääkkeet (direktiivi 2001/82/EY, direktiivi 2001/83/EY, asetus (EY) N:o 726/2004)

d)  eläinten ruokinnassa käytettävät lisäaineet (asetus (EY) N:o 1831/2003)

e)  elintarvikehygieniaa koskeva asetus, eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus (asetus (EY) N:o 852/2004, asetus (EY) N:o 853/2004)

f)  elintarvikelisäaineet (asetus (EY) N:o 1333/2008)

g)  elintarvikearomit (asetus (EY) N:o 1334/2008)

h)  rehut, tuotantoeläinten sekä lemmikkieläinten ruoka (asetus (EY) N:o 767/2009)

i)   kasvinsuojeluaineet (asetus (EY) N:o 1107/2009)

j)   kosmeettiset valmisteet (asetus (EY) N:o 1223/2009)

k)  lelujen turvallisuus (direktiivi 2009/487/EY)

Käyttötarkoitus ratkaisee, onko kyseessä biosidivalmiste, vai em. säädöksissä mainittu käyttö.

Biosidiasetusta ei myöskään sovelleta:

a) karkotteina tai houkutteina käytettäviin elintarvikkeisiin tai rehuihin;

b) elintarvikkeiden ja rehujen valmistuksen apuaineina käytettäviin biosidivalmisteisiin.

Alusten painolastivesien ja sedimenttien valvontaa ja käsittelyä koskevan kansainvälisen yleissopimuksen nojalla hyväksytyt aineet katsotaan jo luvansaaneiksi.

Päivitetty 19.9.2016