Valmisteiden hyväksyminen

Biosidivalmisteilla on oltava asetuksen mukainen lupa ennen niiden asettamista saataville markkinoilla tai ennen käyttöä. Markkinoilla jo oleville valmisteille on haettava lupaa sitä mukaa, kun tehoaineiden riskinarviointiohjelma etenee ja tehoaineet hyväksytään asetuksen mukaisesti. Edellytyksenä on, että valmisteen sisältämät tehoaineet ovat arviointiohjelmassa mukana kyseisessä valmisteryhmässä. Uusia biosiditehoaineita sisältäville valmisteille on haettava lupaa ennen ensimmäistä markkinoille saattamista, kuten tähänkin asti. Lupaa voidaan hakea joko yksittäiselle valmisteelle tai valmisteperheelle. Tietojen toimittamiseen käytetään biosidivalmisterekisteriä (R4BP). Komission tekniset ohjeet tulevat tarkentamaan valmistelupiin liittyviä yleisiä periaatteita.

Ennakkohyväksymismenettelyja koskevaa ohjeistusta löytyy Tukesin sivuilta.

Päivitetty 1.11.2016