Biosidivalmisteryhmät

Biosidivalmisteryhmät - mikä on muuttunut?

Biosidivalmisteet oli biosididirektiivissä 98/8/EU jaettu 23 eri valmisteryhmään käyttötarkoituksensa mukaan. Biosidiasetus toi hieman muutoksia valmisteryhmäjakoon ja uudessa jaottelussa valmisteryhmien määrä on 22.

Valmisteryhmien nimiin ja ryhmittelyyn tehtiin seuraavat muutokset:

  • pääryhmän desinfiointiaineet valmisteryhmien nimiä muutettiin ja valmisteryhmien 1 ja 2 raja on nyt selvempi
  • valmisteryhmän 7 nimi muutettiin pintasäilytysaineista kalvojen säilytysaineiksi
  • valmisteryhmän 13 eli metallintyöstönesteissä käytettävien biosidien määritelmä laajeni kattamaan myös lasin ja muiden materiaalien työstö- ja leikkuunesteiden säilytysaineet
  • valmisteryhmä 16 eli nilviäisten torjunta-aineiden ryhmä laajeni kattamaan matojen ja muiden selkärangattomien torjuntaan käytettävät valmisteet
  • vanha valmisteryhmä 20 eli elintarvike- ja rehuvarastojen säilytysaineet poistui kokonaan, koska nämä aineet eivät ole enää biosidiasetuksen säätelyn piirissä, vaan näitä aineita säädellään elintarvike- ja rehusäädöksissä
  • entinen valmisteryhmä 23 eli muiden selkärankaisten torjunta-aineet siirrettiin valmisteryhmäksi 20 pääryhmään 3, tuholaistorjunta.

Biosidiasetuksen mukaiset valmisteryhmät

PÄÄRYHMÄ

VALMISTERYHMÄ

I
Desinfiointiaineet
1. Ihmisen hygienia
2. Desinfiointiaineet ja levämyrkyt, joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi suoraan ihmisillä tai eläimillä
3. Eläinten hygienia
4. Desinfiointiaineet tiloihin, joissa on elintarvikkeita tai rehuja
5. Juomavesi

II
Säilytysaineet

6. Tuotteiden varastoinnissa käytettävät säilytysaineet
7. Kalvojen säilytysaineet
8. Puunsuoja-aineet
9. Kuitujen, nahan, kumin ja polymeeristen materiaalien säilytysaineet
10. Rakennusmateriaalien säilytysaineet
11. Nestejäähdytyksessä ja prosessijärjestelmissä käytettävät säilytysaineet
12. Limanestoaineet
13. Työstö- tai leikkuunesteiden säilytysaineet

III
Tuholaistorjunta

14. Jyrsijämyrkyt
15. Lintumyrkyt
16. Nilviäis- ja matomyrkyt ja muiden selkärangattomien torjuntaan käytettävät valmisteet
17. Kalamyrkyt
18. Hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät valmisteet
19. Karkotteet ja houkutteet
20. Muiden selkärankaisten torjunta

IV
Muut biosidivalmisteet

21. Antifouling-valmisteet
22. Ruumiiden säilytykseen ja eläinten täyttämiseen käytettävät nesteet

 

Valmisteryhmät ja niiden kuvaukset löytyvät biosidiasetuksen EU N:o 528/2012 liitteestä V sekä ECHA:n sivuilta.

 

Päivitetty 29.10.2015