Kemikaalilistat ja rekisterit

Alla olevista linkeistä löytyy tietoa mm. sallituista ja kielletyksi tulleista biosiditehoaineista sekä Suomesssa myönnetyistä valmisteluvista.

Biosiditehoaineet

EU:ssa hyväksytyt ja arvioitavana olevat biosidien tehoaineet.

Vanhojen tehoaineiden arviointia koskeva työohjelma, komission delegoitu asetus (EU) N:o 1062/2014.

Hyväksytyt tehoainevalmistajat, asetuksen artiklan 95 mukainen lista

Tehoaineet, joita sisältäville valmisteille on haettava lupaa 2014 - 2015

Tehoaineet, joita sisältäville valmisteille on haettava lupaa 2017 - 2019

Tehoaineet, joita sisältäville valmisteille on haettava lupaa 2018 - 2020
(päivitetty 20.3.2018)

Kieltopäätökset 2016

Osa arviointiohjelmasta poistetuista biosidien tehoaineista.

Biosidivalmisteet

Suomessa hyväksytyt biosidivalmisteet, biosidiset torjunta-aineet, suojauskemikaalit, antifoulingvalmisteet ja tuholaistorjunnan rekisterit:

       Tukes biosidirekisterit

EU:n biosidivalmisterekisterit

Uusien hakemusten jättö ECHA:n  ylläpitämän R4BP3:n kautta.

Biosidirekisteri R4BP versio 3.

Päivitetty 20.3.2018