• Tekstikoko aaa

Paikalla (in situ) tuotetut biosidit

Biosidivalmiste on käyttäjälle toimitettavassa muodossa oleva aine tai seos, joka koostuu yhdestä tai useammasta tehoaineesta taikka sisältää tai tuottaa tehoainetta (EU:n biosidiasetus 528/2012). Biosidivalmiste on myös aine tai seos, joka on tuotettu aineista tai seoksista, jotka eivät kuulu edellä mainittuihin biosidivalmisteisiin.

Biosidivalmisteen tehoaine voidaan siis tuottaa paikan päällä eli in situ. Tällöin tehoaine syntyy yhdestä tai useammasta lähtöaineesta (prekursorista) käyttöpaikassa.

Paikalla tuotetun tehoaineen hyväksyminen edellyttää, että sekä tehoaine että sen lähtöaine(et) arvioidaan. Arvioinnin kohteena on myös biosidia tuottava laitteisto. Arviointi tehdään jokaisessa biosidivalmisteryhmässä, jossa paikalla tuotettua tehoainetta käytetään.

In situ -biosideja sääntelevät keskeisesti

  • Asetus (EU) N:o 528/2012 biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoille ja niiden käytöstä eli ns. biosidiasetus (artiklat 93 ja 95).
  • Vanhojen tehoaineiden arviointia koskeva työohjelma, komission delegoitu asetus (EU) N:o 1062/2014 (artikla 13).

Päämääränä on saada koottua kaikki paikalla tuotettujen biosidien lähtöaine-tehoaine-menetelmä -yhdistelmät hyväksymis- ja lupamenettelyn piiriin.

Päivitetty 1.11.2016