Tehoaineiden hyväksyminen

Biosidivalmisteissa käytettävät tehoaineet hyväksytään edelleen EU-tasolla. Hyväksyminen on yleensä voimassa ensimmäisellä kerralla 10 vuotta ja uusimisen jälkeen 15 vuotta.

Nanomuotoinen tehoaine on nyt erikseen mainittu asetuksessa. Hyväksyminen ei kata tehoaineen nanomuotoja, ellei niin ole nimenomaan mainittu.

Tehoainetta ei hyväksytä, jos se luokitellaan syöpää aiheuttavaksi, sukusolujen perimää vaurioittavaksi tai lisääntymiselle vaaralliseksi (kategoria 1A tai 1B). Myöskään hormonitoimintaa häiritsevä kemikaali tai sellainen aine, jonka ympäristöriskit ovat suuret (PBT- tai vPvB-luokitus) ei ole hyväksyttävä. Edellä mainituista periaatteista voidaan joissain tapauksissa poiketa, esimerkiksi jos valmisteen käyttötavan vuoksi aineelle altistuminen on hyvin vähäistä.

Euroopan kemikaaliviraston biosidikomitea alkaa antaa lausuntoja tehoaineiden hyväksymisestä vuoden 2014 alusta alkaen.

Komissio tekee edelleen päätöksen tehoaineen hyväksymisestä ja pitää yllä luetteloa hyväksytyistä tehoaineista.

Päivitetty 19.9.2016