Pakkaaminen

Vaarallisiksi luokitellut aineet ja seokset on pakattava asetuksessa olevat vaatimukset täyttäviin pakkauksiin. Pakkaukset eivät saa vuotaa eivätkä löystyä, niiden materiaalit eivät saa reagoida sisällön kanssa ja vaihdettavin sulkimin varustetut säiliöt on voitava sulkea uudelleen säiliön vuotamatta. Yleiseen kulutukseen tarkoitetun, vaarallista ainetta tai seosta sisältävän pakkauksen muoto tai ulkoasu ei saa olla lapsia houkutteleva tai kuluttajia harhaan johtava, tai viitata elintarvikkeeseen, rehuun, lääkkeeseen tai kosmetiikkaan. Pakkauksissa on oltava turvasulkimet ja näkövammaisten vaaratunnukset asetuksen liitteen II mukaisesti.

Varoitusetiketit on kiinnitettävä pakkauksiin pysyvällä tavalla, tekstien on oltava kirjasinkooltaan luettavia ja etikettien on oltava luettavissa vaakatasossa. Varoitusmerkin ja sen taustan on erotuttava selvästi. Varoitusmerkit, huomiosanat, vaara- ja turvalausekkeet on sijoitettava varoitusetiketissä lähelle toisiaan. Lisämerkintöjä käytetään täydentämään varoitusetiketin sisältöä. Varoitusetiketin on Suomessa aina oltava suomen ja ruotsin kielellä.

Päivitetty 16.9.2015