CLP-asetuksen mukaset toimijat

CLP-asetuksen mukaisia toimijoita ovat valmistaja, maahantuoja, esineen tuottaja, jatkokäyttäjä ja jakelija. Toimitusketjun toimijoiden on tehtävä yhteistyötä CLP-asetuksen luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevien vaatimusten täyttämiseksi. Muutoin tehtävät ja velvollisuudet riippuvat roolista toimitusketjussa. Toimijalla saattaa olla enemmän kuin yksi CLP-asetuksen mukainen rooli.

REACH-asetuksen toimeenpanoa hallinnoimaan perustettu Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) on keskeisessä asemassa myös CLP-asetuksen täytäntöönpanossa.

Kussakin EU-maassa määrätään kansallisella lainsäädännöllä ketkä hoitavat asetuksen toimeenpanon edellyttämiä kansallisia viranomaistoimenpiteitä (toimivaltainen viranomainen) samoin kuin valvonnasta vastaavat viranomaiset.

Päivitetty 16.4.2015