Toimintaohjeet

Euroopan kemikaalivirasto on julkaissut seuraavat CLP-asetusta (N:o 1272/2008) koskevat toimintaohjeet:

  • Ohjeet CLP-kriteerien soveltamisesta (Guidance on the Application of the CLP Criteria), vain englanniksi
  • Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaista merkitsemistä ja pakkaamista koskeva toimintaohje (Guidance on labelling and packaging)
  • Toimintaohjeet yhdenmukaistettua luokitusta ja merkintöjä (CLH) koakevan asiakirja-aineiston laatimista varten (Guidance on CLH dossiers)
  • CLP-asetusta koskevat alustavat toimintaohjeet (Introductory Guidance on CLP)

Lisäksi ECHAn sivuilla on julkaistu mm. toimintaohjeiden lyhennelmiä, tiedotteita ja hyödyllisiä käytännön oppaita. ECHAn sivuilta löytyy myös kysymys-vastausosio sekä tietoa ja materiaalia ECHAn ja/tai komission järjestämistä tapahtumista ja webinaareista.

ECHAn sivuilla

Päivitetty 30.8.2013