IT-työkalut

REACH-järjestelmän myötä aineiden ominaisuuksista kerätään huomattava määrä tietoa. Tiedon hallinnoimiseksi on kehitetty erilaisia ohjelmistoja ja ratkaisuja. 

Chesar (CHemical Safety Assessment and Reporting) on altistumisen ja riskien arviointiin kehitetty asiantuntijatyökalu, jolla voidaan laatia kemikaaliturvallisuusraportti (KTA/CSR) ja altistumisskenaario (AS/ES). Se voidaan ladata Chesarin kotisivulta työasemalla tai palvelimella. Chesar on IUCLIDin kanssa yhteensopiva, ja tulostaa muidenkin tietojärjestelmien kanssa vaihdettavaksi soveltuvan XML-tiedoston.

IUCLID (International Uniform ChemicaL Information Database) on kemiallisten aineiden fysikaalis-kemiallisten, terveys- ja ympäristöominaisuuksien ja vaaratietojen tallentamiseen, ylläpitämiseen ja vaihtoon kehitetty tietojärjestelmä. Sitä voidaan käyttää REACH-rekisteröinnissä vaadittavien ainetietojen tallentamiseen yrityksen sisällä, niiden vaihtamiseen yritysten välillä, rekisteröintidossierin luomiseen ja toimittamiseen ECHAlle sekä tietojen arviointiin viranomaisten välillä. REACH rekisteröintitiedot tulee toimittaa ECHA:lle IUCLID yhteensopivassa muodossa.  OECD-harmonisoituihin XML-templaatteihin perustuvat tiedostot soveltuvat myös kemikaalitietojen kansainvälisiin arviointiohjelmiin. IUCLID voidaan ladata IUCLIDin kotisivulta eri versioina sekä yksittäisissä työasemissa että palvelimissa käytettäväksi sopivina versioina.

REACH-IT on internet-selaimella käytettävä ECHA:n keskitetty IT-järjestelmä, joka tukee REACH-asetuksen toimeenpanoa. Siinä on omat käyttöliittymänsä yrityksille ja viranomaisille. Yritykset tarvitsevat tilin REACH-IT-järjestelmään asioidessaan ECHAan. REACH-IT:n viranomaiskäyttäjiä ovat ECHAn henkilökunta ja jäsenmaiden toimivaltaiset viranomaiset. REACH-IT:stä saa lisätietoa ECHAn sivuilta.