REACH-toimintaohjeet

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) on julkaissut sivuillaan toimintaohjeita, jotka on valmisteltu eri sidosryhmien (teollisuuden, jäsenvaltioiden ja valtiosta riippumattomien järjestöjen) ja Euroopan komission yhteystyönä REACH toimeenpanoprojekteissa (ns. RIP-projekteissa). REACH-toimintaohjeiden tavoitteena on varmistaa lainsäädännön tehokas toimeenpano niin teollisuudessa, Euroopan kemikaalivirastossa kuin kansallisissa viranomaisissakin.

Tarvittaessa ECHA päivittää olemassa olevia ohjeita tai laatii kokonaan uusia ohjeita käyttäen mahdollisesti apunaan ulkopuolisia asiantuntijoita. Konsultaatiovaiheessa jäsenmailla, teollisuuden asiantuntijoilla, komissiolla ja ECHAn komitean jäsenillä on mahdollisuus kommentoida näitä ohjeita.

Toimintaohjeissa havaituista virheistä voi ilmoittaa ECHAn sivuilla olevalla lomakkeella.

Lisäksi ECHAn sivuilla on julkaistu mm. toimintaohjeiden lyhennelmiä, tiedotteita ja hyödyllisiä käytännön oppaita. ECHAn sivuilta löytyy myös kysymys-vastausosio sekä tietoa ja materiaalia ECHAn ja/tai komission järjestämistä tapahtumista ja webinaareista.