• Tekstikoko aaa

Biosidit

 • Biosidirekisteri

  • Mikä on R4BP?

   R4BP on lyhenne sanoista Register for Biocidal Products. Se on EU:n biosidivalmisterekisteri, jonne tallennetaan päätökset myönnetyistä, kielletyistä, muutetuista, uusituista ja perutuista biosidivalmisteluvista. Rekisterin osoite on: https://r4bp.echa.europa.eu/r4bp-web-industry/

   R4BP-biosidivalmisterekisteriä käytetään hakemusten toimittamiseen ja tietojen vaihtoon hakijan, kemikaaliviraston (ECHA), jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten ja Euroopan komission välillä. Sitä käytetään myös julkisen tiedon jakamiseen yleisölle.

 • Käsitellyt esineet

  • Miten "käsitelty esine" määritellään?

   Biosidiasetuksen mukaan ’käsitellyllä esineellä’ tarkoitetaan kaikkia aineita, seoksia tai esineitä, jotka on käsitelty yhdellä tai useammalla biosidivalmisteella tai jotka tarkoituksellisesti sisältävät yhtä tai useampaa biosidivalmistetta.

 • Valmisteperhe

  • Mikä on valmisteperhe?

   Biosidivalmisteperheellä tarkoitetaan ryhmää biosidivalmisteita, joita käytetään samalla tavalla, joiden tehoaineet ovat samojen spesifikaatioiden mukaisia ja joiden koostumus poikkeaa määritellyllä tavalla, joka ei saa lisätä valmisteiden aiheuttamia riskejä tai merkittävästi heikentää valmisteiden tehoa.

   Kun kyseessä on biosidivalmisteperhe, voidaan sallia yhden tai useamman tehoaineen prosenttiosuuden pienentäminen ja/tai yhden tai useamman muun aineen kuin tehoaineen prosenttiosuuden vaihtelu ja/tai yhden tai useamman muun aineen kuin tehoaineen korvaaminen määrätyillä toisilla aineilla, josta aiheutuu korkeintaan samansuuruinen riski. Biosidivalmisteperheeseen kuuluvassa kussakin valmisteessa on oltava samat luokitukset, vaaralausekkeet ja turvalausekkeet (lukuun ottamatta biosidivalmisteperhettä, joka käsittää ammattikäyttöön tarkoitetun tiivisteen ja siitä laimennetut käyttövalmiit valmisteet).

 • Englanninkielisiä kysymyksiä ja vastauksia