• Textstorlek aaa

Kemikalierådgivningstjänstens sidor uppdateras inte längre. Du kan hitta innehållet på https://tukes.fi/sv/kemikalier.

REACH-förordningen

EU-förordning (1907/2006) om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier Läs mer

CLP-förordningen

EU-förordning (1272/2008) om klassificering, märkning och förpackning av kemikalier Läs mer

Biocidförordningen

EU-förordning (528/2012) om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter Läs mer